Bruddskader i forfot
Multiple brudd og luksasjoner samt amputasjon i forfot.

Bruddskader i forfot

Informasjon kommer