Hengetå

Hengetå

Hva er det?

En stortå som man ikke klarer å trekke oppover og som henger nedover bestandig mens alle andre tær kan trekkes oppover kalles en hengetå. 

På grunn av at den henger bestandig nedover er det vanskelig å gå barbeint på grunn av at man kan snuble i tepper, kanter og trapper. Det er også vanskelig å få på seg sko da man ikke klarer å styre stortåen ordentlig inn i skoen og den kan henge seg fast i skokanten. 

Manglende strekkevne i stortåen forårsakes vanligvis av en skade på strekksenen til stortå eller en nerveskade. 

Strekkseneskaden kan oppstå på grunn av en skadeulykke eller slitasje og aldersforandringer i senen. 

Hva kan gjøres med den?

Spesialisten må kartlegge skaden og årsaken og avgjøre om det lar seg gjøre å reparere den. Det er viktig å oppsøke hjelp tidlig slik at diagnosen kan stilles i god tid. Jo lengre man venter jo mer komplisert det blir å reparere skaden. 

Reparasjon av en seneskade betyr som oftest kirurgi men der hvor kirurgi ikke er aktuelt må man bruke en spesiell stortå skinne som kan tilpasses hos ortopediteknikker eller bandasjist. 

Hva innebærer kirurgisk behandling?

Seneskader som blir oppdaget tidlig kan som oftest sys tilbake sammen. 

Blir skaden oppdaget etter flere uker eller måneder må man ofte flytte senen til stortå over til en annen muskel som kan da fungere som en ny motor for å bevege stortåen.

Hva skjer etter operasjonen?

Du blir gipset (gipslaske) etter operasjonen med inmobilisering i inntil 6 uker før du kan begynne med opptrening og normal belastning av stortåen igjen.

Det anbefales å holde foten høyt mest mulig (høyere enn hoften eller høyere enn hjertet) de første tre ukene etter operasjonen. Dette hindrer hevelse i forfoten og siving gjennom såret og det blir derfor mindre problemer med såret. Det hindrer også at foten blir altfor hovent under gipsen. En stram gips kan hindre adekvat blodsirkulasjon til foten.  

Du bør bruke krykker de første 6 ukene.  

Gipslasken og sting kan fjernes etter 3 uker hos din fastlege så setter du på en skinne som du skal bruke dag og natt i 3 uker til. 

Du får en kontrolltime hos oss etter 6 uker. Hvis alt ser bra ut kan du begynne å belaste inntil smertegrense og med fysioterapi opptrening.

Vanlig sykemelding er 3-10 uker avhengig av jobben og sårtilheling.