Sprikefot

Sprikefot

Hva er det?

Dette er en deformitet der knoklene i midtfoten spriker fra hverandre ved belastning.

Når man belaster blir forfoten betydelig breiere. Som følge av det utvikler man en skjev stortå (Hallux valgus) og en tydelig kul på innsiden av forfoten. Denne deformiteten er ofte forbundet til andre tilstander slik som: stram eller forkortet muskel i tykkleggenen fielstilling av hælen, en plattfot stilling, hammertå deformiteter, seneskader rundt ankelledd. 

Hva kan gjøres med den?

For mindre deformiteter kan det være nok å bruke breie sko med fotsenger som støtter opp under fotbuen. Det fins også forskjellige typer skinner som kan hjelpe å motvirke mindre feilstillinger. 

Større deformiteter, særlig med smerter, krever en spesialist vurdering og evt. utredning og videre behandling.

Det er viktig å oppsøke hjelp tidlig slik at diagnosen kan stilles og behandling iverksettes i god tid. Jo lengre man venter jo mer komplisert kan det bli å rette opp deformiteten. 

Større deformiteter krever som oftest kirurgi. 

Hva innebærer kirurgisk behandling?

Kirurgisk behandling av sprikefot innebærer rettelser av aksefeil, avstivning av enkelte ledd i midtfoten og operasjoner på sener både i foten og i leggen. 

Det er best at slike operasjoner utføres av en ortoped som er rutinert i fot & ankelkirurgi. 

Hva skjer etter operasjonen?

Du blir gipset (gipslaske) etter operasjonen med immobilisering i inntil 6 uker før du kan begynne med opptrening og normal belastning av foten igjen.

Det anbefales å holde foten høyt mest mulig (høyere enn hoften eller høyere enn hjertet) de første tre ukene etter operasjonen. Dette hindrer hevelse i forfoten og siving gjennom såret og det blir derfor mindre problemer med såret. Det hindrer også at foten blir altfor hovent under gipsen. En stram gips kan hindre adekvat blodsirkulasjon til foten.  

Du bør bruke krykker de første 6 ukene.  

Gipslasken og sting kan fjernes etter 3 uker hos oss så får du en skinne som du skal bruke dag og natt i 3 uker til. 

Du får en kontrolltime igjen hos oss etter 6 uker. Hvis alt ser bra ut kan du begynne med fysioterapi opptrening og belaste inntil smertegrense.

Vanlig sykemelding er 3-10 uker avhengig av jobben og sårtilheling.